Thông tin mới về hàng hiếm

Pagani Zonda Cinque mui trần hàng hiếm xuất hiện tại Mỹ02:04:2017 | 14:25:00

Pagani Zonda Cinque mui trần hàng hiếm xuất hiện tại Mỹ

Không được phép lưu thông tại Mỹ, nhưng 1 trong số 5 chiếc Pagani Zonda Cinque mui trần được sản xuất trên toàn thế giới vừa lăn bánh tại đây.