Thông tin mới về hàng hiếm

Siêu phẩm Lamborghini Centenario thứ 2 cập bến thị trường Mỹ28:05:2017 | 10:30:00

Siêu phẩm Lamborghini Centenario thứ 2 cập bến thị trường Mỹ

So với chiếc đầu tiên, Lamborghini Centenario thứ 2 có sự khác biệt với các điểm nhấn màu đỏ trên nền sơn carbon đẹp mắt.