Thông tin mới về hà nội

Hà Nội treo thưởng gần 6,6 tỷ cho giải pháp chống ùn tắc12:01:2017 | 14:27:00

Hà Nội treo thưởng gần 6,6 tỷ cho giải pháp chống ùn tắc

Hà Nội treo thưởng 300 ngàn USD (6,6 tỷ đồng) cho các giải pháp chống ùn tắc giao thông.