Thông tin mới về hà nội

Hà Nội: "Cạn lời" trước màn cãi tay đôi của người phụ nữ ngồi trên xe chạy lấn làn16:04:2017 | 09:35:00

Hà Nội: "Cạn lời" trước màn cãi tay đôi của người phụ nữ ngồi trên xe chạy lấn làn

Người phụ nữ bế con nhỏ bước xuống từ xe chạy lấn làn lấy tay đập lên nắp capô xe đi đúng chiều và thách tài xế này tông vào xe chở mình.