Thông tin mới về gm

69 từ cấm kỵ tại tập đoàn General Motors20:05:2014 | 15:37:18

69 từ cấm kỵ tại tập đoàn General Motors

Làm việc tại một công ty lớn như GM đã khó, phải chịu đựng và tuân theo những quy định oái oăm lại càng khó hơn.

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!