Thông tin mới về gm

Xem lại các poster quảng cáo của ngành công nghiệp ô tô thủa "sơ khai"05:08:2016 | 08:11:00

Xem lại các poster quảng cáo của ngành công nghiệp ô tô thủa "sơ khai"

Vào thủa "sơ khai" của nền công nghiệp ô tô, khi mà nhiếp ảnh và kỹ thuật đồ hoạ chưa phát triển thì để đưa ra một tấm poster quảng cáo tới khách hàng, các nhà sản xuất chỉ có một lựa chọn duy nhất là "vẽ tay" thông qua ngòi bút của các hoạ sĩ.

12