Thông tin mới về gm

Toyota tiếp tục "bất khả chiến bại"22:01:2015 | 06:00:00

Toyota tiếp tục "bất khả chiến bại"

Danh hiệu hãng xe lớn nhất thế giới về mặt doanh số bán hàng trong năm 2014 một lần nữa lại thuộc về tập đoàn Toyota.