Thông tin mới về gm

Ăn trộm bánh ô tô, bị GMC Yukon đè lên đầu, tử vong04:08:2016 | 11:06:56

Ăn trộm bánh ô tô, bị GMC Yukon đè lên đầu, tử vong

Một người đàn ông 43 tuổi đã chết trong khi cố gắng lấy trộm bánh của chiếc GMC Yukon tại đại lý.