Thông tin mới về giới nhà giàu

Sau Ferrari, McLaren cũng có tham vọng phát hành IPO ra thị trường toàn cầu14:06:2017 | 10:07:00

Sau Ferrari, McLaren cũng có tham vọng phát hành IPO ra thị trường toàn cầu

Những thành công ngoài mong đợi từ việc phát hành IPO của hãng Ferrari vào năm 2014 đang khiến hãng siêu xe McLaren có ý định dấn thân vào con đường này.