Thông tin mới về giá xe Yamaha

Xe côn tay 2 kỳ Yamaha 125ZR 2017 có thêm phiên bản Movistar18:07:2017 | 15:57:00

Xe côn tay 2 kỳ Yamaha 125ZR 2017 có thêm phiên bản Movistar

Xe côn tay 2 kỳ Yamaha 125ZR 2017 phiên bản Movistar mới chỉ được sản xuất với số lượng đúng 5.000 chiếc.