Thông tin mới về giá xe Rolls-Royce

Cặp đôi Rolls-Royce Ghost của đại gia xứ Nghệ khoe dáng trên phố22:02:2017 | 07:15:00

Cặp đôi Rolls-Royce Ghost của đại gia xứ Nghệ khoe dáng trên phố

Một trong 2 chiếc này là Rolls-Royce Ghost Series II mới cập bến Việt Nam vào hồi 28 Tết và có giá từ 38 tỷ Đồng.

12