Thông tin mới về giá xe Rolls-Royce

Bắt gặp kiệt tác 290,6 tỷ Đồng Rolls-Royce Sweptail trên đường phố07:06:2017 | 12:42:52

Bắt gặp kiệt tác 290,6 tỷ Đồng Rolls-Royce Sweptail trên đường phố

Chiếc xe siêu sang có một không hai Rolls-Royce Sweptail đã bị bắt trên đường phố khi đang chạy xuyên nước Pháp để trở về quê nhà Anh.

12