Thông tin mới về giá xe Rolls-Royce

Làm quen với chiếc Rolls-Royce Dawn đặc biệt nhất thế giới23:05:2017 | 11:39:30

Làm quen với chiếc Rolls-Royce Dawn đặc biệt nhất thế giới

Chiếc Rolls-Royce Dawn có một không hai này được sơn màu nâu đồng "thửa riêng" và bảng táp-lô bằng đồng độc đáo.

12