Thông tin mới về giá xe Porsche

Chưa ra mắt, Porsche 911 phiên bản mạnh nhất từ trước đến nay đã "cháy hàng"22:06:2017 | 11:08:54

Chưa ra mắt, Porsche 911 phiên bản mạnh nhất từ trước đến nay đã "cháy hàng"

Chỉ có đúng 1.000 chiếc Porsche 911 GT2 RS 2018 được sản xuất và hiện đều đã có chủ dù mẫu xe thể thao này vẫn chưa chính thức ra mắt.

123