Thông tin mới về giá xe Porsche

Lực lượng cứu hỏa "xẻ thịt" xe sang Porsche Panamera 2017 để diễn tập18:02:2017 | 13:00:00

Lực lượng cứu hỏa "xẻ thịt" xe sang Porsche Panamera 2017 để diễn tập

Các lính cứu hỏa đã dùng máy xén và máy cắt để "xẻ thịt" chiếc Porsche Panamera thế hệ thứ 2 khiến không ít người xót xa.

12