Thông tin mới về giá xe Nissan

Honda CR-V bị "hạ bệ" bởi đối thủ đồng hương Nissan Rogue07:07:2017 | 11:56:30

Honda CR-V bị "hạ bệ" bởi đối thủ đồng hương Nissan Rogue

Tính trong tháng 6/2017 và 6 tháng đầu năm 2017, doanh số của Honda CR-V tại thị trường Mỹ đều thua kém dòng Nissan Rogue.

12