Thông tin mới về giá xe Nissan

Crossover cỡ nhỏ cho thành thị Nissan Rogue Sport 2017 đã có giá bán25:04:2017 | 11:33:45

Crossover cỡ nhỏ cho thành thị Nissan Rogue Sport 2017 đã có giá bán

Tại thị trường Mỹ, Nissan Rogue Sport 2017 hay thực chất là Qashqai được bán với giá khởi điểm từ 22.380 USD.

12