Thông tin mới về giá xe Lexus

Làm quen với "chuyên cơ mặt đất" Lexus LX450d không có ở Việt Nam25:03:2017 | 14:07:46

Làm quen với "chuyên cơ mặt đất" Lexus LX450d không có ở Việt Nam

SUV hạng sang Lexus LX450d 2017 có giá khởi điểm từ 23 triệu Rupee, tương đương 8 tỷ Đồng, tại thị trường Ấn Độ.

12