Thông tin mới về giá xe Lexus

Chiếc Lexus LS "hàng thửa" mừng đại thọ 100 tuổi của khách hàng trung thành25:04:2017 | 15:24:48

Chiếc Lexus LS "hàng thửa" mừng đại thọ 100 tuổi của khách hàng trung thành

Chiếc Lexus LS600hL "thửa riêng" của vị khách hàng 100 tuổi có tên Centenary Celebration Edition và trị giá lên đến 100.000 Bảng, tương đương 128.000 USD hay 2,91 tỷ Đồng.

12