Thông tin mới về giá xe Lamborghini

Siêu phẩm triệu đô Lamborghini Centenario Roadster đầu tiên đặt chân đến Canada10:07:2017 | 10:37:00

Siêu phẩm triệu đô Lamborghini Centenario Roadster đầu tiên đặt chân đến Canada

Tại Canada, chiếc siêu xe mui trần Lamborghini Centenario Roadster có giá khoảng 4 triệu CAD, tương đương 3,1 triệu USD hay 70,6 tỷ Đồng.