Thông tin mới về giá xe Isuzu

Cận cảnh SUV cỡ trung Isuzu MU-X 2017 "bằng xương, bằng thịt"06:03:2017 | 16:47:30

Cận cảnh SUV cỡ trung Isuzu MU-X 2017 "bằng xương, bằng thịt"

Qua những hình ảnh ngoài đời thực, có thể thấy rõ những nét thay đổi của Isuzu MU-X 2017 so với phiên bản cũ.