Thông tin mới về Genesis

Không phải Porsche, đây mới là hãng có xe ít bị lỗi nhất trong 3 tháng đầu tiên sử dụng22:06:2017 | 18:05:43

Không phải Porsche, đây mới là hãng có xe ít bị lỗi nhất trong 3 tháng đầu tiên sử dụng

Theo nghiên cứu về chất lượng ban đầu của xe mới năm 2017 tại Mỹ do J.D. Power tung ra, Kia là hãng có ít lỗi nhất, trên cả Genesis và Porsche.