Thông tin mới về Frankfurt Motor Show

Đập phá BMW M6 cho “bõ ghét”11:03:2014 | 11:03:39

Đập phá BMW M6 cho “bõ ghét”

Đây là lần thứ hai Pourmohseni Hadi đập phá chiếc BMW M6 của chính mình ngay trước cửa Trung tâm triển lãm.