Thông tin mới về Frankfurt Motor Show

Trải nghiệm Audi R8 V10 trên đường băng Phú Quốc30:06:2015 | 06:58:00

Trải nghiệm Audi R8 V10 trên đường băng Phú Quốc

8 chiếc Audi R8 V10 Coupe đã phục vụ hơn 200 tín đồ đam mê tốc độ Việt Nam cơ hội "cầm cương" thử sức trên đường băng huyện đảo Phú Quốc.