Thông tin mới về Ford Việt Nam

Sau Ấn Độ, Ford EcoSport tại Việt Nam bị triệu hồi28:01:2016 | 16:28:41

Sau Ấn Độ, Ford EcoSport tại Việt Nam bị triệu hồi

Sẽ có tổng cộng 728 chiếc Ford EcoSport bị triệu hồi để thay thế bu lông và đai ốc bắt dầm của hệ thống treo sau do bị siết quá lực siết quy định.