Thông tin mới về Ford Việt Nam

Ford Việt Nam có tổng giám đốc người Việt đầu tiên10:07:2015 | 11:57:17

Ford Việt Nam có tổng giám đốc người Việt đầu tiên

Ford chính thức công bố bổ nhiệm ông Phạm Văn Dũng vào chức vụ Tổng Giám Đốc Ford Việt Nam. Công bố có hiệu lực từ ngày mùng 1 tháng 8 năm 2015.