Thông tin mới về Ford Việt Nam

Những hình ảnh ấn tượng của Ford Roadshow 2016 tại Việt Nam13:05:2016 | 14:30:00

Những hình ảnh ấn tượng của Ford Roadshow 2016 tại Việt Nam

Sáng ngày 06/05/2016, Ford Việt Nam đã chính thức khởi động chương trình lái thử xe Ford & bảo dưỡng lưu động – Ford Roadshow 2016 tại Đại lý Thăng Long Ford.