Thông tin mới về Ford Việt Nam

Hàng nghìn xe Ford Fiesta tại Việt Nam bị triệu hồi do lỗi02:09:2015 | 08:16:52

Hàng nghìn xe Ford Fiesta tại Việt Nam bị triệu hồi do lỗi

Hơn 1.000 nghìn chiếc Ford Fiesta tại Việt Nam bị triệu hồi để sửa chữa do có lỗi ở hệ thống điện.