Thông tin mới về Ford GT

Xem siêu xe Ford GT 2017 "biến hình" ở chế độ lái Race16:01:2017 | 12:38:56

Xem siêu xe Ford GT 2017 "biến hình" ở chế độ lái Race

Ford GT 2017 sẽ tự động hạ thấp gầm xe và nâng cao cánh gió đuôi khi người lái chọn chế độ Race dành cho đường đua.