Thông tin mới về Ford GT

Phiên bản trang bị nghèo nàn của siêu xe Ford GT 2017 trình làng27:02:2017 | 16:36:33

Phiên bản trang bị nghèo nàn của siêu xe Ford GT 2017 trình làng

Phiên bản mới của dòng siêu xe Ford GT 2017 có tên Competition Series và bị cắt bỏ những trang bị tiện nghi như điều hòa, radio, dàn âm thanh hay giá đựng cốc.

12