Thông tin mới về Ford F-150

Ngắm SUV 8 chỗ Ford Expedition 2018 "bằng xương, bằng thịt"10:02:2017 | 11:48:00

Ngắm SUV 8 chỗ Ford Expedition 2018 "bằng xương, bằng thịt"

Mẫu SUV 8 chỗ Ford Expedition 2018 hiện đang được trưng bày tại triển lãm Chicago 2017 với cả phiên bản thường lẫn trục cơ sở dài.

123