Thông tin mới về Ferrari 488 GTB

Ferrari 488 Spider màu xanh dương giống xe ở Việt Nam bị bỏ rơi giữa cánh đồng05:05:2017 | 19:30:00

Ferrari 488 Spider màu xanh dương giống xe ở Việt Nam bị bỏ rơi giữa cánh đồng

Sau khi gặp tai nạn đáng tiếc, chiếc Ferrari 488 Spider màu xanh dương giống xe ở Việt Nam đã bị bỏ lại trên cánh đồng.