Thông tin mới về Ferrari 458 Italia

Siêu xe Ferrari 458 Italia đầu tiên tại Việt Nam chuẩn bị độ Liberty Walk28:06:2017 | 06:30:00

Siêu xe Ferrari 458 Italia đầu tiên tại Việt Nam chuẩn bị độ Liberty Walk

Thời gian độ dự kiến cho chiếc Ferrari 458 Italia vào khoảng 1 tuần và sẽ do Wataru Kato, CEO của hãng độ Liberty Walk thực hiện với chi phí ước tính không dưới 1 tỷ Đồng.