Thông tin mới về

Lô tàu Cát Linh đầu tiên về đến Hà Nội19:02:2017 | 10:51:49

Lô tàu Cát Linh đầu tiên về đến Hà Nội

Do kích thước khá lớn Lô tàu gồm 4 đầu máy, toa xe do tàu Tian Wang Xing của Trung Quốc được phủ bạt, vận chuyển về Hà Nội trong đêm để tránh tắc đường.