Thông tin mới về đường đua f1

4 người Việt sắp trải nghiệm trường đua ở Nhật Bản06:08:2017 | 13:31:00

4 người Việt sắp trải nghiệm trường đua ở Nhật Bản

Những khách hàng này sẽ được tham gia lớp huấn luyện an toàn, thực hiện các bài lái thử và ngồi trên các mẫu xe đua với các tay lái chuyên nghiệp tại đường đua Twin Ring Motegi.