Thông tin mới về dừng đèn đỏ

Dừng xe trong bóng râm cũng có thể bị phạt tới 800.000 đồng13:06:2016 | 10:44:00

Dừng xe trong bóng râm cũng có thể bị phạt tới 800.000 đồng

Với thói quen dừng xe tại các bóng râm khi dừng đèn đỏ, người điều khiển xe máy có thể bị phạt tới 200.000 đồng và người điều khiển ô tô có thể bị phạt tới 800.000 đồng.