Thông tin mới về ducati

Harley-Davidson tham gia cuộc đua "thôn tính" đối thủ Ducati26:06:2017 | 16:02:01

Harley-Davidson tham gia cuộc đua "thôn tính" đối thủ Ducati

Hai "ông lớn" của làng sản xuất mô tô thế giới là Harley-Davidson và Ducati có thể tham gia một thỏa thuận trị giá lên đến 1,5 tỷ Euro, tương đương 1,67 tỉ USD.