Thông tin mới về Ducati Scrambler

Sau Việt Nam, Ducati mang cặp đôi Scrambler Desert Sled và Café Racer đến Malaysia09:08:2017 | 09:52:03

Sau Việt Nam, Ducati mang cặp đôi Scrambler Desert Sled và Café Racer đến Malaysia

Tại thị trường Malaysia, Ducati Scrambler Desert Sled và Café Racer đều được bán với giá 68.999 RM, tương đương 365,7 triệu Đồng.

123