Thông tin mới về đua xe

Xem cảnh đội đua dựng lại chiếc xe công thức 1 vỡ tan nát chỉ sau 12 giờ06:08:2017 | 07:30:00

Xem cảnh đội đua dựng lại chiếc xe công thức 1 vỡ tan nát chỉ sau 12 giờ

Chỉ khi xem đoạn video này, nhiều người mới thấy sức mạnh tuyệt vời của các kỹ sư lắp ráp và sửa chữa xe ô tô tại giải đua công thức 1 đến như thế nào.