Thông tin mới về du lịch bụi

Du khách "chết lặng" khi đứng nhìn Toyota Land Cruiser trôi xuống biển04:01:2017 | 11:33:00

Du khách "chết lặng" khi đứng nhìn Toyota Land Cruiser trôi xuống biển

Chiếc Toyota Land Cruiser trôi xuống biển đã mang theo cả điện thoại, thẻ ghi nợ, hộ chiếu và những vật dụng có giá trị khác của một nhóm du lịch bụi.