Thông tin mới về động cơ

Động cơ ô tô ngày càng xấu xí23:06:2016 | 08:09:11

Động cơ ô tô ngày càng xấu xí

Các động cơ nằm dưới nắp capo từng được ví là một tuyệt tác của nghệ thuật. Song, chúng sắp trở thành một phần của quá khứ.