Thông tin mới về động cơ

Biểu diễn đốt lốp quá đà, thanh niên đốt luôn xe22:05:2016 | 07:54:00

Biểu diễn đốt lốp quá đà, thanh niên đốt luôn xe

Màn biểu diễn đốt lốp đã kết thúc với một đám cháy bùng lên từ khối động cơ của chiếc xe BMW.