Thông tin mới về động cơ EcoBoost

Đây là một trong những chiếc siêu xe Ford GT 2017 đầu tiên được giao cho khách19:05:2017 | 17:10:31

Đây là một trong những chiếc siêu xe Ford GT 2017 đầu tiên được giao cho khách

Chiếc siêu xe Ford GT 2017 này đã được sơn màu cam Arancio Borealis vốn gắn liền với những chiếc Lamborghini.