Thông tin mới về doanh số ô tô

Ô tô liên tục xuống giá, người Việt mua hơn 24.000 xe trong tháng 607:07:2017 | 17:19:21

Ô tô liên tục xuống giá, người Việt mua hơn 24.000 xe trong tháng 6

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của toàn thị trường trong nửa đầu năm 2017 đạt 134.268 xe.