Thông tin mới về độ xe

Tay chơi Sài thành độ la-zăng bản giới hạn cho Lamborghini Huracan, giá từ 273 triệu Đồng18:08:2017 | 09:15:57

Tay chơi Sài thành độ la-zăng bản giới hạn cho Lamborghini Huracan, giá từ 273 triệu Đồng

Chỉ có 25 "bộ vó" mang mã RS.05 V2 của hãng PUR được sản xuất trên toàn thế giới và 1 trong số đó vừa xuất hiện tại Sài thành để chủ nhân "làm đẹp" cho chiếc Lamborghini Huracan.