Thông tin mới về độ khủng

Lamborghini Huracan độ của Cường "Đô-la" tạm trú trong garage "khủng"03:05:2017 | 08:12:00

Lamborghini Huracan độ của Cường "Đô-la" tạm trú trong garage "khủng"

Sau khi được chuyển ra Đà Nẵng "du lịch", chiếc Lamborghini Huracan độ "khủng" của Cường "Đô-la" tạm trú trong garage Ferrari 488 GTB biển "ngũ quý" 5.