Thông tin mới về đồ chơi

Khách hàng phải tậu thêm “đồ chơi” hoặc mua hụt Ferrari 458 Speciale24:11:2014 | 17:24:17

Khách hàng phải tậu thêm “đồ chơi” hoặc mua hụt Ferrari 458 Speciale

Nếu không mua thêm trang thiết bị tùy chọn, khách có thể sẽ mất chiếc siêu xe Ferrari 458 Speciale đã đặt hàng vào tay người khác.