Thông tin mới về dải phân cách cứng

Mất lái, Ford Mustang độ đâm vào dải phân cách cứng trong trường đua21:04:2017 | 12:00:00

Mất lái, Ford Mustang độ đâm vào dải phân cách cứng trong trường đua

Cú tông mạnh khiến phần đầu xe của Ford Mustang bị thiệt hại nghiêm trọng, tuy nhiên, may mắn không có ai xảy ra thương vong trong vụ tai nạn này.