Thông tin mới về đại lý

Honda Việt Nam mở đại lý ô tô Honda tiêu chuẩn 5s thứ 1723:12:2016 | 07:40:00

Honda Việt Nam mở đại lý ô tô Honda tiêu chuẩn 5s thứ 17

Sau đại lý 5S đầu tiên tại khu vực Tây Nguyên, Honda Việt Nam tiếp tục khai trương đại lý 5S thứ 17 của mình tại Việt Trì.