Thông tin mới về crossover 5 chỗ

Volkswagen Tiguan 2017 - đối thủ của Honda CR-V - trình làng tại Đông Nam Á05:04:2017 | 15:20:09

Volkswagen Tiguan 2017 - đối thủ của Honda CR-V - trình làng tại Đông Nam Á

Tại thị trường Malaysia, mẫu crossover 5 chỗ Volkswagen Tiguan 2017 có giá khởi điểm từ 148.990 RM, tương đương 763 triệu Đồng.