Thông tin mới về crossover 3 hàng ghế

Crossover 7 chỗ Mazda CX-9 2017 xuất hiện tại đại lý ở Hà Nội, giá hơn 2 tỷ Đồng03:04:2017 | 07:00:00

Crossover 7 chỗ Mazda CX-9 2017 xuất hiện tại đại lý ở Hà Nội, giá hơn 2 tỷ Đồng

Nếu giá bán 2,15 tỷ Đồng do nhân viên đại lý đưa ra là chính xác, Mazda CX-9 2017 sẽ cạnh tranh với những đối thủ như Ford Everest, Ford Explorer và Toyota Land Cruiser Prado tại Việt Nam.