Thông tin mới về công ty nhập khẩu

Tesla Model X P100D đầu tiên tại Việt Nam xuất hiện ở Hà Nội12:05:2017 | 05:45:00

Tesla Model X P100D đầu tiên tại Việt Nam xuất hiện ở Hà Nội

Sau 2 ngày cập cảng Đà Nẵng, mẫu SUV điện Tesla Model X P100D đầu tiên tại Việt Nam đã được vận chuyển về Thủ Đô.

12