Thông tin mới về cô gái

Tưởng bắt nạt được cô gái, tên trộm ô tô gặp cái kết bất ngờ29:05:2017 | 11:37:05

Tưởng bắt nạt được cô gái, tên trộm ô tô gặp cái kết bất ngờ

Đoạn video dưới đây là minh chứng rõ ràng cho câu nói "kẻ cắp gặp bà già" của người xưa. Chỉ khác một điều là tên trộm không gặp phải bà già mà một cô gái dũng cảm.

12