Thông tin mới về Civic

8 xe có doanh số bán thấp nhất tại Việt Nam trong năm 201513:01:2016 | 08:08:00

8 xe có doanh số bán thấp nhất tại Việt Nam trong năm 2015

Thậm chí có mẫu xe sở hữu doanh số bán đúng 1 chiếc trong cả năm 2015 tại thị trường Việt Nam.