Thông tin mới về Civic

Hà Nội: Phụ nữ trẻ lái Honda Civic gây tai nạn liên hoàn21:09:2014 | 14:33:34

Hà Nội: Phụ nữ trẻ lái Honda Civic gây tai nạn liên hoàn

Một vụ tai nạn liên hoàn vừa xảy ra tại tuyến phố Nguyễn Chí Thanh của Hà Nội.