Thông tin mới về chuyện hy hữu

Người đàn ông chở gần 300.000 đồng tiền xu đi đăng ký 2 chiếc ô tô mới21:01:2017 | 15:00:00

Người đàn ông chở gần 300.000 đồng tiền xu đi đăng ký 2 chiếc ô tô mới

Người đàn ông đã chở gần 300.000 đồng tiền xu nặng khoảng 726 kg bằng 5 chiếc xe cút kít vào Phòng đăng ký xe.