Thông tin mới về cao tốc long thành dầu giây

Cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ thu phí kín06:03:2017 | 15:55:32

Cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ thu phí kín

Ngoài 33 làn thu phí kín sử dụng công nghệ RFID, trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành – Dầu Giây còn bố trí 8 làn thu phí tự động không dừng.