Thông tin mới về cảng Hải Phòng

"Bạch mã" Ferrari 488 Spider xuất hiện trên đường phố Hà thành25:04:2017 | 11:06:02

"Bạch mã" Ferrari 488 Spider xuất hiện trên đường phố Hà thành

Đây là chiếc Ferrari 488 Spider từng xuất hiện tại cảng Hải Phòng vào ngày 19/4 vừa qua và cũng là chiếc thứ 3 được đưa về nước.