Thông tin mới về Các tiểu vương quốc Ả-Rập Thống nhất

Siêu xe triệu USD Lamborghini Centenario màu đen nhám đầu tiên trên thế giới20:03:2017 | 07:30:00

Siêu xe triệu USD Lamborghini Centenario màu đen nhám đầu tiên trên thế giới

1 trong số 20 chiếc Lamborghini Centenario Coupe được sản xuất trên toàn thế giới vừa bị bắt gặp tại Đức với "bộ cánh" đen nhám.