Thông tin mới về buýt nhanh

Thái Lan khai tử buýt nhanh BRT ở Bangkok18:02:2017 | 14:00:00

Thái Lan khai tử buýt nhanh BRT ở Bangkok

Việc đầu tư BRT tại Bangkok đã không mang lại hiệu quả như chính quyền thành phố mong muốn dù tuyến xe của họ chỉ dài có 3,5km.