Thông tin mới về buýt brt

Lắp dải phân cách cứng cho làn xe buýt nhanh, đường Giảng Võ tắc cục bộ21:01:2017 | 11:33:14

Lắp dải phân cách cứng cho làn xe buýt nhanh, đường Giảng Võ tắc cục bộ

Sáng ngày 21/1/2016, dải phân cách cứng cho phần đường của xe buýt nhanh BRT trên đường Giảng Võ đã chính thức lắp đặt, dẫn đến hiện tượng ùn tắc kéo dài.