Thông tin mới về Bugatti Veyron

Bên trong hầm đỗ toàn siêu xe, nơi chủ nhân phải trả 13,7 triệu Đồng/tháng21:06:2017 | 15:18:22

Bên trong hầm đỗ toàn siêu xe, nơi chủ nhân phải trả 13,7 triệu Đồng/tháng

Ở một góc yên tĩnh nào đó của thủ đô London, Anh, là nơi trú ngụ của hầm đỗ xe toàn Ferrari, Lamborghini và McLaren. Hầm đỗ siêu xe này được gọi bằng cái tên Windrush.