Thông tin mới về BMW

Người đàn ông dùng đá đập vỡ kính xe BMW 3-Series để cứu chú chó20:06:2016 | 17:30:26

Người đàn ông dùng đá đập vỡ kính xe BMW 3-Series để cứu chú chó

Chú chó nhỏ đã bị nhốt trong chiếc xe BMW 3-Series dưới trời nắng nóng 33 độ khiến những người đi qua không thể để yên.