Thông tin mới về BMW

Chiêm ngưỡng xe tuần tra BMW i8 không phải của cảnh sát Dubai20:05:2017 | 15:52:27

Chiêm ngưỡng xe tuần tra BMW i8 không phải của cảnh sát Dubai

Chiếc xe tuần tra BMW i8 này được dành cho lực lượng cảnh sát tại Cộng hòa Séc chứ không phải Dubai như nhiều người nghĩ.