Thông tin mới về BMW

BMW 7-Series màu vàng hồng ra mắt, giá gần 200.000 USD24:10:2016 | 16:51:08

BMW 7-Series màu vàng hồng ra mắt, giá gần 200.000 USD

BMW 7-Series màu vàng hồng thực chất là một phiên bản đặc biệt mới có tên Rose Quartz và dành riêng cho thị trường Nhật.