Thông tin mới về BMW

Đại lý BMW "khóc ròng" vì không có đủ 5-Series mới để bán24:04:2017 | 15:52:07

Đại lý BMW "khóc ròng" vì không có đủ 5-Series mới để bán

Đứng trước tình trạng "cung không đủ cầu", hãng BMW đã phải tăng sản lượng của 5-Series 2017 từ cuối tháng 3 vừa qua.