Thông tin mới về BMW

Đồng Nai: BMW 320i đâm bung dải ta-luy, lao xuống suối, có người tử vong25:07:2016 | 11:28:37

Đồng Nai: BMW 320i đâm bung dải ta-luy, lao xuống suối, có người tử vong

Cú va chạm mạnh với cột điện và dải ta-luy đã khiến chiếc BMW 320i bị hư hỏng nặng, túi khí bên trong bung hết ra.