Thông tin mới về BMW 7-Series

BMW giới thiệu phiên bản kỷ niệm 40 năm ra đời dòng xe sang 7-Series24:07:2017 | 10:46:13

BMW giới thiệu phiên bản kỷ niệm 40 năm ra đời dòng xe sang 7-Series

Dự kiến trình làng trong triển lãm Frankfurt năm nay, BMW 7-Series phiên bản kỷ niệm 40 năm sẽ chỉ được sản xuất với số lượng đúng 200 chiếc.