Thông tin mới về bikini

Vờ giúp cướp chạy trốn, biker đưa thẳng cướp đến đồn cảnh sát16:04:2014 | 16:00:00

Vờ giúp cướp chạy trốn, biker đưa thẳng cướp đến đồn cảnh sát

Chứng kiến tên cướp tấn công một cô gái, một biker đã giả vờ giúp cướp trốn thoát nhưng sau đó đưa thẳng tên này đến đồn cảnh sát.