Thông tin mới về biker

Thợ độ Việt biến hình Honda CB750 thành Cafe Tracker22:01:2017 | 07:40:00

Thợ độ Việt biến hình Honda CB750 thành Cafe Tracker

Bằng sự sáng tạo của mình, những người thợ độ Việt đã biến hình chiếc Honda CB750 trở thành một chiếc xe mang phong cách kết hợp Cafe Racer và Tracker.