Thông tin mới về biển tứ quý

Hot girl "đánh thức" Sài Gòn lúc nửa đêm bằng màn nẹt pô trên Lamborghini Aventador27:02:2017 | 07:00:00

Hot girl "đánh thức" Sài Gòn lúc nửa đêm bằng màn nẹt pô trên Lamborghini Aventador

Ngay sau những cú đạp ga thị uy trên chiếc Lamborghini Aventador của hot girl, 1 thành viên Gia Lai Team nhanh chóng "tiếp chiêu" bằng màn nẹt pô "khạc lửa".

12